Työtön

 • Työttömyysturva

  Työttömyysturvaa maksetaan työttömän työnhakijan toimeentulon turvaamiseksi. Työttömyysaikaisia toimeentuloetuuksia ovat ansiopäiväraha, peruspäiväraha ja työmarkkinatuki.

  Työttömyyden aikana ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan työntekijöille, jotka kuuluvat työttömyyskassaan. Työttömyyskassaan kuulumattomat saavat Kelalta peruspäivärahaa.

  JHL:n jäsenenä olet myös Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassan jäsen. Se maksaa sinulle ansiopäivärahaa, mikäli olet siihen oikeutettu.

  Työttömyysetuuksien saamisen ehdoton edellytys on, että työttömäksi jäänyt ilmoittautuu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Työttömyysetuuksiin on yleensä oikeus myös lomautuksen aikana.

  Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus on sidottu tuloihin. Useimmiten päiväraha on noin 50 – 70 prosenttia palkasta. Peruspäivärahan suuruus vaihtelee vuosittain. Kaikkiin työttömyysetuuksiin kuuluu lapsikorotus, jonka suuruus riippuu lasten määrästä. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

  Julkisten ja hyvinvointialjen työttömyyskassan sivuilta löydät toimintaohjeet, miten menettelet jos joudut työttömäksi. Kassa tarjoaa ajanmukaiset palvelut myös koulutustuen ja vuorottelukorvauksen suhteen.

  Tutustu näihin

 • Jos joudut työttömäksi

 • Jäsenyys- ja työssäoloehdon täyttyminen

 • Ansiopäiväraha

 • Ansiopäivärahaoikeuden kesto

 • Ansiopäivärahan määrä

 • Soviteltu päiväraha

 • Kelan ohjeistukset