Jäsenasiat

Muistahan ilmoittaa jäsenasiainhoitajalle:


-työttömyys- ja opiskeluajat samoin asevelvollisuusajat, äitiys- ja vanhempainlomat, palkattomat ajat, eläkkeelle jäämisen, nimen- ja osoitteenmuutokset.

Mikäli jäsenmaksut laiminlyödään kuudelta kuukaudelta, henkilö voidaan erottaa liitosta, joten jäsenyyden säilymisen kannalta on tärkeää ilmoittaa kaikista muutoksista.

Työssä olevien vapaajäsenten tulee maksaa työttömyyskassan jäsenmaksu. Mikäli maksua ei ole maksettu, katsotaan henkilö eronneeksi työttömyyskassasta, eikä hän näin ollen ole oikeutettu esim. vuorotteluvapaan ansiosidonnaiseen osaan.

Jäsenasioissa, liittymiskaavakkeet ym, voit olla yhteydessä jäsenasiainhoitajaan, Kaisa Nurmela 040-5272384.

Tai:  knurme(@)gmail.com 

Jäsenasioista saat tietoa myös JHL:n sivuilta      JHL 

 

Jäsenet voivat hakea uuden JHL-opiston kursseille, atk ym kursseja tarjolla. Matkat ( lentolippu, junalippu, taksi,oma auto) maksetaan sekä palkattomana kurssilla ollessa saa kurssistipendin. Työtön saa päivärahan normaalisti. Vaivatonta ja helppoa.

Kurssille voi hakea myös netissä JHL  :n sivuilla. Klikkaa yläpuolella olevaa linkkiä.


Jäsenpalvelu tiedottaa

JHL:n kokonaisjäsenmaksu on vuonna 2017
1,38 % ja se maksetaan kaikista ennakonpidätyksen alaisista ansiotuloista. Jos työnantajasi ei peri jäsenmaksua, tilaa jäsenmaksuviitteet jäsenpalveluyksiköstä.

Eläkkeellä olevat jäsenet maksavat vuonna 2017 jäsenmaksun 96 € (8€/kk) yhdessä erässä ja eräpäivä on 30.4.2017. Ilmoitathan eläkkeelle jäämisestä jäsenpalveluyksikköön, koska työnantajalta emme tätä ilmoitusta saa.

Muistathan ilmoittaa jäsenyydessäsi tapahtuvista muutoksista Jäsenpalvelu 24h:n kautta.

 

 

Jäsenmaksuvapautus

Voit saada vapautuksen JHL:n jäsenmaksusta, jos olet vailla ansiotuloja:

  • kuntoutusrahalla tai -tuella
  • äitiys-, isyys- tai vanhempainlomalla
  • hoitovapaalla tai kotihoidontuella
  • palkattomalla sairauslomalla
  • työttömänä
  • Kelan koulutustuella
  • opiskelemassa
  • suorittamassa asevelvollisuutta tai siviilipalvelua.

Oma ilmoitus riittää. Kun ilmoitat asiasta ajoissa, erillisiä todistuksia ei tarvita.

Ilmoita jäsenmaksuvapautuksesta Jäsenpalvelu 24h -palvelussa. Ilmoita jäsennumerosi tai syntymäaikasi, maksuvapautuksen peruste ja maksuvapautusaika.

Jos maksut ovat 6 kk maksamatta, liiton ja työttömyyskassan jäsenyys on katkolla.

 

Liity liittoon

Pätkätyöläisenkin kannattaa ehdottomasti liittyä ammattiliittoon. Liittymällä liittoon osoitat, että arvostat itseäsi ja haluat pitää huolen siitä, että sinunkin työsuhteessa noudatetaan työelämän pelisääntöjä.

 

Eläke

Ilmoita eläkkeelle jäämisestä  liiton jäsenpalveluun, sillä JHL ei saa tietoa mistään muualta. Kerro samalla haluatko säilyttää sekä liiton että työttömyyskassan jäsenyyden. Jos sinulle on myönnetty pysyvä täysimääräinen eläke, et voi enää hyödyntää työttömyyskassan palveluita. Tällöin suosittelemme eroamista työttömyyskassasta.

Eläkeläisjäsenen jäsenmaksu on 8,00 euroa täydeltä kalenterikuukaudelta; 96 euroa vuodessa. Jäsenmaksu maksetaan vuosittain jäsenpalvelun lähettämällä tilisiirrolla. Maksamalla eläkeläisen jäsenmaksun, säilytät kaikki voimassa olevat liiton jäsenedut.