Edunvalvonta

Pätkätyöläisen edunvalvonta

Viimeisten 10 vuoden aikana työsopimus-, vuosiloma- ja yhteistoimintalakeja on uudistettu niin, että lainsäädännössä on otettu huomioon määräaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijöiden asema. Muutokset ovat olleet hyviä mutta eivät riittäviä, kun asiaa tarkastellaan muiden pätkätyön tekemisen muotojen kannalta.

JHL haluaa olla mukana rakentamassa oikeudenmukaista työelämää, jossa jokaiselle taataan samat oikeudet työn tekemisen muodosta riippumatta. Olemalla aktiivinen, kertomalla toiveista, epäkohdista, onnistumisista autat meitä tekemään työelämästä paremman. Sinun kanssasi voimme vaikuttaa.

Pätkätyöläisen edunvalvontaan olemme koonneet erilaisiin työntekomuotoihin liittyviä asioita ja ongelmia.

Aiheeseen liittyviä muita JHL:n sivuja

 

 Muu edunvalvonta

 

Jäsenlähtöisyys, oikeudenmukainen toiminta, avoimuus, luottamus ja edunvalvojana tehokas. Nämä tekijät ovat liiton toiminnan lähtökohtia.

Jäsenten etuja liitto ajaa paitsi valvomalla heidän etujaan ja neuvottelemalla, myös huolehtimalla siitä, että etujen valvomisen kyky ja osaamisen taso työpaikkatasolla pysyy hyvänä.

Jäsenet ja heidän hyvinvointinsa on myös sen takana, että liitto kehittää yhdistystoimintaa. Taustalla on jäsenhankinnan tukeminen ja jäsenten innostaminen mukaan yhdistysten toimintaan.

JHL:n tavoiteena on olla vahva ja osaava toimija työelämäasioiden edunvalvojana ja asiantuntijana kaikilla tasoilla. Haluamme tarjota parasta edunvalvontaa työyhteisöissä, alueellisesti ja valtakunnallisesti.

 

Edunvalvonnan ketjulla tarkoitetaan kaikkia niitä toimijoita, jotka ottavat tarvittaessa hoitaakseen yksittäisen jäsenen asian.

Paikallistasolla sovitaan nykyisin monista palvelussuhteen ehtoihin liittyvistä asioista. Tästä johtuen asioiden käsittely ja selvittelyt etenevät nopeammin kun asioita hoidetaan ketjun mukaan.

Luottamusmiehet ja pääluottamusmiehet tuntevat paikalliset olosuhteet ja paikalliset sopimukset paremmin kuin esim. keskustoimiston päivystäjät. Samoin työsuojeluasiamiehet ja työsuojeluvaltuutetut tuntevat paikalliset menettelytavat.

Linkki: yhdistysten kotisivut (sieltä löytyy oma yhdistys ja edunvalvojat)
Linkki: aluetoimistot