TYÖTTÖMYYSTURVAN UUDISTUS

19.11.2013

Työttömyysturvan uudistus helpottaa työttömän elämää

07.11.2013 17:32

Työttömyysturva uudistuu laajasti vuoden 2014 alussa. SAK:n ekonomistien Joonas Rahkolan ja Ilkka Kaukorannan mielestä uudistus helpottaa työttömän elämää.-Se yksinkertaistaa järjestelmää asiakkaan ja myös toimeenpanijan näkökulmasta, Kaukoranta kiteyttää.

SAK:n ekonomistien mielestä uudistus sisältää voittopuolisesti parannuksia.

-Jos näinä aikoina lisätään työttömyysturvan menoja 150 miljoonaa euroa, niin se on aika iso panostus mihin tahansa sosiaaliturvajärjestelmään, Rahkola muistuttaa.

Uudistus ottaa paremmin huomioon erilaiset työn tekemisen muodot, kun tavallisen palkkatyön rinnalle ovat tulleet vahvasti pätkätyöt ja osa-aikatyöt.

Isoimpana asiana SAK:n ekonomistit pitävät omavastuuajan lyhenemistä joka on 5 päivää 2014 alusta.

-Se tuo työttömälle keskimäärin 120 euroa lisää, Kaukoranta laskee.

Omavastuuajan lyhentäminen auttaa etenkin silpputyötä tekeviä, jotka joutuvat usein työttömäksi.

Soviteltuun päivärahaan tulee 300 euron suojaosa, ja päivärahan katto nostetaan 100 prosenttiin. Tämä tarkoittaa, että työtön voi ansaita 300 euroa kuukaudessa ilman, että se vaikuttaa työttömyysturvaan.

Päivärahan katon nostaminen 100 prosenttiin tarkoittaa taas,että työtulot ja soviteltu päiväraha voivat olla 100 prosenttia entisistä tuloista nykyisen 90 prosentin sijaa.

-Nämä muutokset helpottavat pienten työtulojen ja työttömyysturvan yhteensovittamista, Kaukoranta selvittää.

Lisäksi ansioturvan työssäoloehto lyhenee 6 kuukauteen nykyisestä 8 kuukaudesta. Myös ansiopäivärahan tasot selkeytyvät, kun niitä on jatkossa vain kaksi.

Ansiopäivärahan kesto puolestaan riippuu jatkossa työhistoriasta ja aktiivisuudesta, sillä alle 3 vuoden työhistorialla ansiosidonnaisen kesto on vain 400 päivää. Muutoin kesto on 500 päivää. Aktiivitoimenpiteistä kieltäytyminen lyhentää kestoa 100 päivällä.

Myös työn vastaanottovelvollisuutta laajennetaan. Nyt työttömän on otettava karenssin uhalla työtä vastaan 80 kilometrin säteellä kotioveltaan. Kilometriraja säilyy, mutta jatkossa työtä on otettava vastaan sellaisen matkan päästä, että yhdensuuntainen kulku julkisilla välineillä kestää korkeintaan 1,5 tuntia.

-Käytännössä tämä koskee aika harvoja. Esimerkiksi junamatkat Helsingistä Tampereelle tai Helsingistä Turkuun alkavat olla jo tämän ulkopuolella, Rahkola havainnollistaa.

Myös vuorotteluvapaan ehtoja halutaan tiukentaa, mutta päätöksiä asiasta ei vielä ole. Keskusteluissa on ollut esillä esimerkiksi työhistoriaedellytysten pidentäminen ja vuorottelusijaisen työttömyyden minimikeston pidentäminen.

Antti Pulkkinen